• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

1 czerwca 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisko odbyło się spotkanie w ramach realizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego projektu „Akademia UDT dla Dzieci". Popularyzując wiedzę z zakresu bezpieczeństwa technicznego inspektorzy Oddziału UDT w Radomiu p. Mariusz Kowalski i p. Michał Sagan przeprowadzili spotkanie z dwiema grupami dzieci (klas 1. i 2.). Spotkanie z każdą z grup trwało dwie godziny lekcyjne. W czasie spotkań inspektorzy w bardzo interesujący sposób opowiedzieli dzieciom o roli i zadaniach UDT, zagrożeniach wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzeń technicznych oraz o zasadach bezpieczeństwa w takich miejscach jak place zabaw, wesołe miasteczka, windy i ruchome schody. Dzieci żywiołowo reagowały na zadawane pytania i brały udział w pogadance oraz krzyżówce. Kończąca wykład prezentacja narzędzi, przymierzanie kasków i wręczanie drobnych upominków było tak zwaną „kropką nad i”. Każdy uczestnik „Akademii UDT dla dzieci" otrzymał dyplom potwierdzający zdobycie wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń technicznych, broszury edukacyjne i drobne upominki firmowe.

Na zakończenie na ręce Pani Dyrektor Agnieszki Babańcy przekazano Dyplom dla Publicznej Szkoły Podstawowej za popularyzację bezpieczeństwa technicznego wśród uczniów – Bezpieczeństwo Eksploatacji Urządzeń Technicznych.

Wicedyrektor Ewelina Piecyk-Kowalska

Wykonanie: Dan-net