• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej każdego roku przed Świętem Zmarłych, porządkują groby i odwiedzają miejsca pamięci. W bieżącym roku w pracach porządkowych brali udział uczniowie klas: IVA, VIA, VIB, VA wraz z nauczycielami: panią Grażyną Kalembkiewicz, panią Mariolą Nowakowską, panią Karoliną Matejszczak i panem Andrzejem Suwałą oraz drużyna zuchowa „ Leśne skrzaty” pod opieką pani Elżbiety Mazur.

 

Nasi wychowankowie opiekują się grobem, byłej nauczycielki, pani Marcjanny Rucińskiej, która zginęła w sierpniu 1944 roku podczas ataku lotniczego, mogiłą państwa Lewandowiczów, a także Romana Ludwika Bielawskiego. Zapalają znicze i modlą się przy grobach żołnierzy poległych w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku oraz przy pozostałych miejscach pamięci, jednocześnie poznają dzieje naszego regionu i miejscowości.

Podobnie w Grudku, grób pani Zofii Sztobryn otaczają opieką uczniowie naszej szkoły. Bardzo nas cieszy fakt, iż z roku na rok wzrasta liczba chętnych do udziału w tych działaniach. Bardzo dziękujemy rodzicom, którzy także przychodzą na cmentarz, by razem ze swoimi dziećmi kultywować tradycje patriotyczne i religijne, bowiem kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych jest naszym istotnym celem w procesie wychowawczym młodych ludzi.

Wykonanie: Dan-net