• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

24 września 2013 roku, we wczesnych godzinach rannych, grupa 27 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko wraz z opiekunami wyruszyła autokarem na pięciodniowy obóz szkoleniowy "EuroWeek – Szkoła Liderów", który jest organizowany w miasteczkach malowniczej Kotliny Kłodzkiej przez Europejskie Forum Młodzieży. Program ten skupia wielu ciekawych ludzi i ma na celu rozwinięcie najbardziej cenionych w XXI wieku umiejętności społecznych i interpersonalnych, takich jak przewodzenie, autoprezentacja, praca w zespole, a także zapoznanie z kulturą, obyczajami, tradycjami i językami innych państw.

 Obóz rozpoczęliśmy od krótkiej wizyty we Wrocławiu, gdzie podczas spaceru uczniowie mogli podziwiać przepiękne wrocławskie Stare Miasto. Następnie udaliśmy się w dalszą drogę. Po dotarciu na miejsce ulokowani zostaliśmy w Ośrodku Wczasowym ,,Aleksander” w Długopolu Zdrój. Wieczorem miało miejsce uroczyste powitanie uczestników, zapoznanie z celami i programem obozu, przeprowadzone przez dyrektora Europejskiego Forum Młodzieży Adama Jaśnikowskiego. Kolejnym elementem były warsztaty integracyjne podczas których uczniowie przedstawiali się. Przewodnikiem podczas tych i następnych warsztatów był Emir- przesympatyczny wolontariusz z Turcji. Każdy kolejny dzień odbywał się według ustalonego na początku harmonogramu, który bazował na podobnych elementach. Tuż po śniadaniu odbywał się Energizer, czyli zajęcia, które miały rozruszać uczestników, zmotywować do działania i przełamać przysłowiowe pierwsze lody w kontakcie z nieznajomymi uczestnikami obozu.

Sporą część dnia zapełniały prezentacje. Dotyczyły one poszczególnych państw i były przedstawiane przez osoby pochodzące z omawianego kraju. Uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację m.in. Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Anglii, Estonii, Turcji i Izraela. Każda z prezentacji zawierała wiadomości na następujące tematy - położenie danego kraju, liczebność mieszkańców, największe miasta, stolica, potrawy, tańce narodowe, przepiękne zakątki, zabytki, a nawet słowa, na których można "połamać" sobie język i wszelkie inne ciekawostki. Wszystko to poparte było przepięknymi zdjęciami i dopełnione muzyką narodową.

Nie zabrakło również spacerów po okolicy i wycieczek. Drugiego dnia wolontariusze z EFM zabrali uczestników obozu na spacer po okolicy – oprowadzili nas m.in. po parku zdrojowym. Natomiast trzeciego dnia organizatorzy zorganizowali nam wycieczkę do Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie uczniowie zwiedzili m.in. muzeum zapałek i twierdzę kłodzką.

Ostatniego wieczoru uczestnicy obozu mieli szansę przećwiczyć sztukę negocjacji, argumentowania i asertywności, przeplatające się z rozwijaniem swobody w posługiwaniu się językiem angielskim. Wszystko to za sprawą Debaty Oksfordzkiej, polegającej na podziale uczestników na trzy grupy. Dwa kilkuosobowe zespoły biorące czynny udział w Debacie, po podaniu określonego tematu (w tym przypadku były to: media i ich wpływ na ludzi, szkoły prywatne kontra szkoły publiczne oraz kształcący charakter podróży)musiały przygotować argumenty, które poparłyby ich stanowisko w tej sprawie. Jedna z grup opowiadała się za, druga z kolei - przeciw. Trzecią grupą byli widzowie, którzy mogli zadawać pytania dotyczące argumentów i wypowiedzi uczestników. Debata była prowadzona przez jednego "Sędziego", który oddawał głos poszczególnym stronom, komentował wypowiedzi innych, a także rozstrzygał i ogłaszał wynik końcowy.

Po zakończeniu debaty odbyła się ewaluacja obozu. Każdy z uczestników wraz z opiekunami miał możliwość podzielenia się swoimi wrażeniami z obozu. Następnie podczas oficjalnego pożegnania nastąpiło wręczenie certyfikatów, po którym odbyła się sesja zdjęciowa z wolontariuszami. A po sesji tak jak każdego innego wieczoru odbyła się dyskoteką, która bardzo szybko się rozkręcała dzięki wolontariuszom takim jak Emir i jego zdolnościom wodzireja. Pomimo zmęczenia po intensywnym dniu młodzież chętnie szalała na parkiecie.

Jak to zwykle bywa - wszystko co dobre, szybko się kończy tak i w tym przypadku nadeszła sobota i trzeba było wracać do Garbatki. W głowach uczestników pozostało jednak mnóstwo wspaniałych, ekscytujących wspomnień, gdyż prowadzący wykazali się ogromną kreatywnością w projektowaniu poszczególnych punktów programu. Niektóre ze stawianych uczniom zadań wymagały nie tylko umiejętności pracy w grupie, ale także talentu artystycznego, odwagi, i sprawności w przewodniczeniu zespołowi. Warsztaty te dały im możliwość poznania innych kultur i podszlifowania języka angielskiego. Myślę też, że zajęcia takie, jak te organizowane przez Europejskie Forum Młodzieży są szansą dla młodych osób, które chcą pogłębiać swoją edukację i rozwijać umiejętności, które pozwolą im aktywnie włączyć się w życie społeczne i zawodowe Europy. EUROWEEK to także odpowiedź na pytania, jakie możliwości daje zjednoczona Europa i jak te szanse wykorzystać.

Wykonanie: Dan-net