• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

W poniedziałek 2 września 2013 roku rozpoczął się nowy rok szkolny. O godzinie 8.00 dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce - Letnisko wzięły udział w uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez ks. kan. Augustyna Rymarczyka.

Następnie na boisku szkolnym odbyło się spotkanie z Dyrekcją i wychowawcami. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i przypomnieniu przez uczennicę klasy3.- Patrycję Lis, wiadomości dotyczących rocznicy wybuchu II wojny światowej Pani dyrektor Agnieszka Babańca serdecznie przywitała zebranych gości, uczniów i ich rodziców. Poinformowała o innowacjach pedagogicznych z wychowania fizycznego oraz języka angielskiego i dzienniku elektronicznym; podziękowała głównych sponsorom: firmie transportowej Charter i Wójtowi Gminy za ufundowanie tablicy interaktywnej, zwróciła uwagę młodzieży na bezpieczne poruszanie się po terenie szkoły i poza nią. Głos zabrali także przybyli na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 wójt – Robert Kowalczyk i ks. kan. Augustyn Rymarczyk. W dalszej części pani dyrektor przedstawiła nowych nauczycieli - siostrę Annę Bęben (religia) i Izabelę Tabor (chemia), a także wychowawców poszczególnych klas. Na zakończenie życzyła wszystkim zadowalających efektów pracy, satysfakcji z nauki i rozwijania zainteresowań.

Po oficjalnej części uczniowie udali się z wychowawcami do sal, gdzie zostali zapoznani z planem lekcyjnym i zasadami bhp.

Wykonanie: Dan-net