Anna Mazur jest uczennicą klasy IIIA Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce – Letnisko. Zamiłowanie do przedmiotu, który "uczy patrzeć na świat", przejawiała od pierwszych lekcji geografii w gimnazjum. Od pierwszej klasy chętnie i systematycznie uczestniczyła również w zajęciach Koła Astronomiczno – Geograficznego, nie rezygnując z żadnej, nadarzającej się okazji uczestnictwa w terenowych zajęciach edukacyjnych. Treści i umiejętności programowe nigdy nie sprawiały Jej problemów, a zdobyte wiadomości niejednokrotnie wykraczały poza granicę wymagań.

 Ania jest uczennicą pilną i obowiązkową. Sceptycyzm z jakim przyjęła propozycję uczestnictwa w trudnym tematycznie konkursie – "Pogoda i klimat oraz ich wpływ na osadnictwo i działalność gospodarczą człowieka na świecie i w Polsce" rozmywany był kolejnymi etapami oraz sukcesami. Ania wygrała eliminacje szkolne, w których uczestniczyło dziewięciu uczniów, awansowała do etapu rejonowego w Radomiu, a uzyskanie w nim 57 punktów na 60 możliwych (95%), otworzyło drogę do eliminacji wojewódzkich. 22 lutego 2013 roku Ania zdobyła tytuł Finalisty Konkursu Geograficznego 2012/2013. Do pełnego sukcesu – Laureata – zabrakło dosłownie paru punktów.

Gratulujemy Aniu i wierzymy, że ten sukces przyjdzie bardzo szybko.