23 lutego 2013 r. odbył się II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta. Zawody otworzyli dyrektor Agnieszka Babańca oraz Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur. W turnieju wzięło udział 62 zawodników. Komisja sędziowska w składzie: Waldemar Langa, Tomasz Krekora oraz Andrzej Suwała czuwali nad prawidłowym przebiegiem zawodów.

 Wyniki:

Kategoria open kobiety:

1 miejsce – Edyta Seremak
2 miejsce – Barbara Pacocha
3 miejsce – Dorota Ziemka

Kategoria senior mężczyźni:

1 miejsce – Robert Janicki
2 miejsce – Rafał Grzeszczyk
3 miejsce – Jarosław Molenda

Kategoria junior mężczyźni:

1 miejsce – Krystian Gołąbek
2 miejsce – Jan Maj
3 miejsce – Adrian Węsierski

Kategoria gra podwójna mężczyźni:

1 miejsce – Robert Janicki, Wojciech Stankiewicz
2 miejsce – Andrzej Czerski, Paweł Janik
3 miejsce – Włodzimierz Mazur, Rafał Grzeszczyk

Efektowne puchary przygotowała firma Atlantis Dariusz Godecki z Kozienic. Turniej stał na wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym. W imieniu Wójta Roberta Kowalczyka puchary wręczał Przewodniczący rady Gminy Garbatka – Letnisko Włodzimierz Mazur. Nagrody rzeczowe wręczyła Dyrektor Agnieszka Babańca. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.