Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2103 przypadło na 3. dzień września. Młodzież Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce rozpoczęła uroczystości udziałem w okolicznościowej Mszy Świętej celebrowanej przez księdza Augustyna Rymarczyka w miejscowym kościele.

 Następnie pod opieką nauczycieli, wychowawców i rodziców uczniowie udali się na boisko szkolne, gdzie odbyło się tradycyjne powitanie nowego roku szkolnego. Wszystkich zebranych powitała serdecznie Pani Dyrektor Agnieszka Babańca, która przede wszystkim życzyła młodzieży owocnej pracy w sprzyjających nauce warunkach. Pani Dyrektor poinformowała o remoncie szatni, zaplecza kuchennego oraz klasopracowni.

Głos zabrał także obecny na spotkaniu wójt gminy Robert Kowalczyk. Przygotowana przez panią Bernadetę Basaj grupa uczniów przypomniała o wydarzeniach z historii Polski sprzed 73 lat. Zebrana na boisku społeczność uczciła minutą ciszy pamięć tych, którzy w 1939 roku oddali życie w obronie ojczyzny.

Dyrektor Andrzej Baracz przedstawił uczniom wychowawców; w klasie pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej opiekę nad młodzieżą powierzono pani Joannie Sałek, w klasach gimnazjum wychowawstwa objęli: Pani Monika Bernacik i pan Paweł Białkowski. Na zakończenie spotkania uczniowie udali się wraz z nauczycielami na krótkie spotkania, podczas których przypomniane zostały im podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz podany plan lekcji na nadchodzące dni. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok będzie obfitował w sukcesy, zarówno dydaktyczne jak i wychowawcze.