Stowarzyszenie LGD "Puszcza kozienicka" w ramach działania wdrażanie LSR zorganizowało w Publicznej Szkole Podstawowej zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez członków Centrum Promocji Sztuki "Galeria" w Kozienicach. Dzieci miał okazje do bezpośredniego kontaktu z twórcami ludowymi. Warsztaty malarskie prowadziła pani Marlena Zielińska, tajniki haftu przybliżała młodym adeptom sztuki pani Barbara Drachal a swój warsztat rzeźbiarski prezentował pan Zbigniew Kurasiewcz.

Pani Marlena zaprezentowała dzieciom swoje obrazy, następnie omówiła podstawowe zasady warsztatu malarskiego. Dzieci otrzymały profesjonalne narzędzia: sztalugi, podobrazia, farby akrylowe, pędzle, paletki? Tak przygotowane przystąpiły do realizacji własnych koncepcji artystycznych. Czujne oko artystki i trafne wskazówki korygowały błędy młodych ludzi. Tematem większości prac były motywy krajobrazu z najbliższej okolicy. Skupienie na twarzach i cisza świadczyły o dużym zaangażowaniu w proces tworzenia. Hafciarka, koronkarka pani Barbara Drachal pracowała z kolejna grupą. Prace autorstwa pani Barbary wzbudziły zachwyt wśród dzieci. Przedstawiały one wzory zaczerpnięte z natury. Pytania o sposób ich wykonania czas potrzebny na to nie było końca. Na zakończenie uczestnicy wymieniali się doświadczeniami i wrażeniami. Wspólnie oceniono dokonania artystyczne.