• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zajęcia

Zajęcia doskonalące z chemii

W ramach projektu unijnego „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój” odbywają się zajęcia doskonalące z chemii. Na zajęciach, które mają charakter warsztatów - uczniowie wraz z nauczycielem wykonują  i projektują ciekawe doświadczenia chemiczne, a na ich podstawie uczą się opisywać obserwacje i wnioski.

 

Uczniowie rozwiązują zadania tekstowe i testy z zastosowaniem stechiometrii, stężenia procentowego roztworu, rozpuszczalności oraz poznanych praw chemicznych. Zajęcia te prowadzone są  metodami aktywizującymi. Wykorzystujemy również tablicę multimedialną.

Bożena Jagiełło

Doskonalenie nauczycieli

W ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój” nauczyciele wzięli udział w następujących szkoleniach:

 • Korzystanie z narzędzi TIK zakupionych dla szkół i placówek systemu edukacji oświaty oraz włączenia narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego”
 • „Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw”
 • „Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu”

Komputerowe zajęcia doskonalące

W ramach projektu unijnego „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój” odbywają się komputerowe zajęcia doskonalące, na których uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu informatyki. Na zajęciach uczniowie uczą się programowania oraz przygotowywania plików do wydruku 3D. Poznają budowę i zasadę działania drukarki 3D i drukują zaprojektowane przedmioty. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Waldemar Langa

Wykonanie: Dan-net