Dlaczego tworzymy?

Zajęcia plastyczne to ulubiona forma działalności dziecka. Umożliwiają one odreagowanie napięć, rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię. Kształtują pamięć wzrokową, zręczność manualną i zdolność przeżywania. Rozwijają się także takie funkcje poznawcze jak uwaga, pamięć i myślenie konkretno – obrazowe. Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku szkolnym. Swobodne  malowanie, rysowanie, lepienie itp. ma ogromne znaczenie dla rozwoju kreatywności dziecka, ale też wiary we własne siły. Korzystanie z różnorodnych materiałów pozwala na stymulowanie wyobraźni. Wszystko, co jest dla dziecka nowe i ciekawe, oddziałuje na jego zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, a także wywołuje przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia. Działania plastyczne są doskonałym polem dla pracy w grupie zarówno w szkole jak i w domu. Radość tworzenia zespołowego tkwi przede wszystkim we wspólnej zabawie. Kontakt ze sztuką zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy rozwija u dziecka ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu. Wyrabia również poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza ciekawość i wrażliwość, pomaga również w odkrywaniu swojego „ja”. Wytwór plastyczny dziecka może mieć różne wartości artystyczne. Najważniejszy jest jednak sam proces twórczy, który rozwija i ujawnia cechy osobowości dziecka.

PLASTYCZNE INSPIRACJE TO NOWY ROZDZIAŁ

Prezentować będziemy w nim działalność plastyczną naszych uczniów realizowaną podczas zajęć kół plastycznych,realizacji konkursowych, działalności świetlicy szkolnej. Zgodnie ze stwierdzeniem, że działania plastyczne są doskonałym polem dla pracy w grupie prezentować będziemy pomysły na prace plastyczne do wykonania w domu wspólnie przez rodziców i dzieci.