• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza polska organizacja będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuję się udzielaniem pomocy w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych,  rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych, pracą na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i niesieniem bezinteresownej pomocy.

PCK w swoich działaniach kieruje się 7 zasadami. Są to:  humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność, powszechność. W ubiegłym roku organizacja obchodziła 100-lecie swojego powstania. Ten rok szkolny jest również jubileuszowy, a data 25.10.2020 została uznana za rozpoczęcie roku jubileuszowego Młodzieży, który potrwa do 25.10.2021.

Do naszego Szkolnego Koła PCK należą uczniowie klas IV-VI, którzy włączają się w działania propagowane przez organizację. W tym roku z racji pandemii wiele działań miało charakter online, np. spotkania z Młodzieżą Czerwonego Krzyża z całego świata, panele dyskusyjne, rozmowy i wywiady z dawnymi członkami młodzieżowej organizacji, akcje w mediach społecznościowych. Na terenie szkoły zajmowaliśmy się głównie profilaktyką i działaniami informacyjnymi. Prowadziliśmy też „Kącik PCK” w gazetce szkolnej.

Za działalność w SK PCK w roku szkolnym 2020/2021 Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Kozienicach postanowił uhonorować: Alicję Karsznię, Filipa Matejszczaka, Julię Szewczyk i Paulinę Motykę (za pomoc charytatywną oraz przygotowanie i udział w Olimpiadzie PCK) oraz Annę Kołdej (za prowadzanie rubryki PCK w gazetce szkolnej). Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom wspaniałej postawy!
Opiekunka SK PCK

Anna Rutka

Wykonanie: Dan-net