• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

„Wszyscy mogą w ten czy inny sposób, każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił, przyczynić się w jakimś stopniu do [...] szlachetnego dzieła” - powiedział Henry Dunant, założyciel Czerwonego Krzyża, pierwszy laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Słowa te przyświecają ludziom dobrego serca, którzy działają w powstałym w 1919 roku  Polskim Czerwonym Krzyżu. Zasady, którymi kieruje się ruch to: humanitaryzm, bezinteresowność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność, powszechność.

Wśród najważniejszych zadań organizacji jest działalności Szkolnych Kół PCK, których w naszym rejonie działa obecnie 18 i Klubów Wiewiórka, które działają w 7 przedszkolach. Opiekę nad nimi sprawują zaangażowani nauczyciele. To właśnie do najmłodszych są skierowane takie programy, jak Superwiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby; Chroń dziecięce uśmiechy; Radosny uśmiech, radosna przyszłość; Drogowe ABC czy warsztaty W zdrowym ciele zdrowy duch. Uczniowie angażują się w pracę na rzecz pomocy innym, propagują zdrowy tryb życia i ochronę zdrowia. Na terenie szkół podejmowane są takie inicjatywy jak: Dzień Walki z Głodem czy Wakacje bez nałogów. Co roku uczniowie mają też okazję rywalizować w Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia PCK. Od 2006 roku dla najmłodszych organizowane są pokazy w ramach programu Ratowniczek - pomaga ci pomagać, starsi członkowie SK PCK biorą zaś udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy. Wolontariusze działający w Szkolnych Kołach PCK sami organizują zbiórki dla potrzebujących. Wśród pozostałych działań PCK jest pomoc socjalna dla rodzin najuboższych, praca na rzecz seniorów oraz wspieranie działalności Honorowych Dawców Krwi.

22 listopada 2019 roku w Kozienicach odbyła się uroczystość 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowana przez Odział Rejonowy w Kozienicach. Zaproszenie do udziału w jubileuszu otrzymała również nasza szkoła, w której od wielu lat działa Szkolne Koło PCK. Podczas spotkania przybliżona została historia Czerwonego Krzyża w Polsce i na świecie oraz oddziału PCK w Kozienicach. Mieliśmy okazję obejrzeć cztery scenki obrazujące działalność PCK: założenie organizacji przez Henry'ego Dunanta, historię Florencji  Nightingale, prekursorki pielęgniarstwa, pracę biura informacji i poszukiwań oraz ideę krwiodawstwa. Scenki przygotowali uczniowie z kozienickich szkół, a autorkami scenariusza były pani Renata Domagała i pani Anna Rutka. Uroczystość uświetniły również występy muzyczne i taneczne.

100-lecie działalności PCK było też okazja do podziękowań i odznaczeń. Pani dyrektor Agnieszka Babańca odebrała Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża przyznany naszej szkole. Podobne odznaczenie odebrała także opiekunka Szkolnego Koła PCK, pani Anna Rutka.

Działania PCK to bezinteresowna, charytatywna praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia pomocy. To niezmiernie budujące, że tak wielu ludzi wspiera ideę Polskiego Czerwonego Krzyża. Cieszymy się, że również nasi uczniowie należą do tej społeczności.

Anna Rutka
opiekun SK PCK

Wykonanie: Dan-net