• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Zakres opieki zdrowotnej sprawowanej
 przez pielęgniarkę szkolną
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Garbatce - Letnisko

 1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
 2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
 3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
 4. sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 5. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
 7. edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
 8. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
 9. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Opiekę zdrowotną nad uczniami realizowaną przez pielęgniarkę szkolną sprawuje Przychodnia VITAL-MED w Garbatce-Letnisku ul. Spacerowa 2    tel. 48 621 00 27. Opieka pielęgniarki szkolnej realizowana jest w gabinecie pielęgniarki szkolnej na terenie szkoły.
Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo do wyrażenia sprzeciwu objęcia opieką zdrowotną ucznia, złożonego w formie pisemnej do Przychodni   VITAL-MED  w Garbatce-Letnisku.
Rodzice uczniów przewlekle chorych lub pełnoletni uczniowie przewlekle chorzy składają pisemną zgodę na objęcie ucznia opieką pielęgniarki szkolnej.

Wykonanie: Dan-net