• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Punkt Konsultacyjny "Rodzicu nie jesteś sam - gdzie szukać pomocy?" będzie czynny podczas Dni Otwartych od 16.00 do 16.30

Specjaliści  pomogą nazwać problem, poszukać jego przyczyny oraz zaproponują sposób rozwiązania trudnej sytuacji w zakresie:

 •  organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole ;
 •  dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią poradni;
 • diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka;
 •  pomocy w wyborze szkół i innych form kształcenia;
 • doradztwa zawodowego  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
 • problemów emocjonalno – społecznych uczniów ;
 • wspierania rodziców w podnoszeniu kompetencji wychowawczych
  i przebudowie nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko;
 • problemów z  ryzykownymi zachowaniami uczniów związanych z alkoholem substancjami psychoaktywnymi;
 • problemów emocjonalnych uczniów, zachowań agresywnych, konfliktów rówieśniczych;
 • kształtowania prawidłowej mowy i sposobów pracy z dziećmi, którym towarzyszą  różne wady wymowy;

  Konsultacji udzielać będą :  doradca zawodowy psycholog,  pedagog, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog.
Wykonanie: Dan-net