• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

ZAPROSZENIE DO KONKURSU PLASTYCZNEGO
,, LEGENDA O KRÓLOWEJ JADWIDZE”
PSP W Garbatce –Letnisko ogłasza konkurs plastyczny dla klas I- III
1.Temat konkursu,, Legendy o Królowej Jadwidze – patronce naszej szkoły’’
Konkurs skłania dzieci do poszukiwania wiadomości o Jadwidze Andegaweńskiej.
2. Celem konkursu  jest:

 • Poszerzenie wiedzy historycznej o Patronce Szkoły.
 • Zachęcenie uczniów do aktywnego poszukiwania informacji o  Świętej Jadwidze Królowej.
 • Twórcza organizacja czasu wolnego.
 • Kształtowanie wyobraźni plastycznej.

3.Technika wykonania ilustracji: dowolna, format A4 lub A3
4. Termin do 29 maja 2021r. Podpisane prace ( imię, nazwisko, klasa) oddajemy wychowawcom.
Przy wyborze zwycięzców komisja będzie brała pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność pomysłowość, estetykę wykonania.
 Zwracamy się do wszystkich uczestników:  praca ma być  samodzielnym dziełem osoby, której nazwisko i imię widnieje na ilustracji. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów promocyjnych Szkoły.
Przed rozpoczęciem wykonywanych  prac zachęcamy ,aby uczniowie zapoznali się z niektórymi legendami o naszej patronce.
 Oto niektóre tytuły:
1. Stopka królowej Jadwigi
2. Legenda o rękawiczkach królowej Jadwigi
3. Grosik Królowej Jadwigi
4. Fiołki Królowej Jadwigi
5. Legenda  o naszyjniku królowej Jadwigi

Życzymy powodzenia: Renata Maj i Anna Karsznia

Wykonanie: Dan-net