• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA

1. Organizatorem konkursu jest Ks. Roman Zając, s. Jadwiga Szczepańska, Agata Styczyńska.

2. Konkurs na charakter szkolny.

3. Cele konkursu:

 • pobudzanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.
 • kultywowanie chrześcijańskich tradycji świątecznych,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
 • wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji.

4. Kategorie konkursowe:

 • Konkurs na ozdobę wielkanocną jest organizowany w następujących kategoriach:
 • Jajko wielkanocne – pisanka;
 • Stroik wielkanocny.

b) W każdej kategorii konkursowej prace będą oceniane w następujących kategoriach
wiekowych:

 • Uczniowie klasy I - III
 • Uczniowie klasy IV - VIII

5. Technika wykonania prac jest dowolna, posiadająca jak najmniej elementów gotowych.  Wielkość dowolna.

6. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu. Każda praca musi zawierać dane autora wg wypełnionej karty zgłoszeniowej przymocowanej do pracy. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać do pani Agaty Styczyńskiej na świetlicy szkolnej do dnia 26 marca 2021r.

Prace po tym terminie lub bez karty zgłoszeniowej nie będą przyjmowane.

7. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe. Ocenie będzie podlegać zgodność z wytycznymi regulaminu: zgodność z symbolami chrześcijańskimi, estetyka wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów oraz stopień trudności wybranej techniki plastycznej. Komisja konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii wiekowej. Komisja ma prawo przyznania wyróżnień, ma także prawo nie przyznać miejsc i wyróżnień w danej kategorii.

Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 29 marca 2021r. dla uczniów klas I – III w siedzibie szkoły, natomiast dla uczniów klas IV – VIII w ogłoszeniach na portalu Librus. Wszystkie wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce.
Prace konkursowe będzie można zobaczyć w kościele parafialnym w okresie świąt.

9. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w
formie rejestracji fotograficznej i jej prezentacji na stronie internetowej szkoły, gminy
i parafii. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Wykonanie: Dan-net