• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO
JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

 • ORGANIZATOR.

Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 11 im.  św. Jadwigi Królowej Polski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach.
2. CELE:

 • popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności św. Królowej Jadwigi,
 • upowszechnienie sylwetki patronki,
 • inspirowanie do twórczych działań,
 • kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej swoich przemyśleń,
 • rozwijanie talentów plastycznych,
 • interpretacja wydarzeń historycznych w formie graficznej – komiks,
 • kształtowanie przyjaźni między narodami,
 • kształtowanie szacunku do historii i kultury,
 • przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

3. UCZESTNICY KONKURSU:

 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Polski, klasy I – III (pierwsza kategoria wiekowa) oraz IV – VIII (druga kategoria wiekowa) oraz Litwy, klasy I – IV (pierwsza kategoria wiekowa) oraz V – X (druga kategoria wiekowa).

4. ZASADY:

 • warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie komiksu ukazującego np. związki Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów panowania Królowej Jadwigi i Księcia Jagiełły;
 • format pracy - kartka A3 zapełniona jednostronnie, technika – płaska (np. kredki, pastele, wydzieranka, origami płaskie, kolaż itp.);
 • prace konkursowe należy przesłać na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
  w Mysłowicach, Mysłowice 41-404 ul. Laryska 101, woj. śląskie, Polska;
 • każda praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, klasę, dane szkoły, adres, telefon placówki, imię i nazwisko opiekuna;
 • prace będą oceniane w kategoriach: zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, estetyka;
 • do nadesłanych prac należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC.
Do 15 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).*
6. JURY.
Prace konkursowe będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
* Uwaga!!! Zmiana terminu na podstawie aneksu do niniejszego regulaminu.
7. KONTAKT.
Wszelkie niejasności z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji prosimy kierować pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefon 32 2222 766.
8. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU.

 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Katarzyna Ługowska.
 • Nauczyciel języka angielskiego mgr Marta Protasewicz-Szoen
 • Nauczyciel języka polskiego i plastyki mgr Katarzyna Sromek.
 • Nauczyciel języka polskiego i historii  mgr Klaudia Widera
 • Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie mgr Marek Widera.

9.  ROZSTRZYGNIĘCIE.
Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi 6 czerwca 2020 r. podczas szkolnego festynu.
10. PUBLIKACJA PRAC.
Najlepsze prace zostaną sfotografowane i opublikowane m.in. na stronie internetowej Katedry Wawelskiej oraz na wystawie w Szkole Podstawowej nr 11 w Mysłowicach. Autor prac nie może wnosić roszczeń finansowych. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
11. NAGRODY.
Zdobywcy tytułu laureata konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, pamiątkowymi dyplomami, publikacją swojej pracy.
12. PATRONAT.
O patronat honorowy zostali poproszeni:

 • Ambasador Litwy w Polsce Eduardas Borisovas;
 • Prezydent Miasta Mysłowice – Dariusz Wójtowicz;
 • Ksiądz Prałat Zdzisław Sochacki – Proboszcz Parafii Archikatedralnej na Wawelu;
 • Ksiądz Proboszcz Parafii pw. św. Benedykta w Tychach – Michał Psiuk.

ANEKS DO REGULAMINU
 MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO
JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

 • W związku z epidemią i zawieszeniem zajęć w szkołach  wprowadza się następujące zmiany do poszczególnych punktów regulaminu.

 

 • TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC.

Do 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 • ROZSTRZYGNIĘCIE.

Termin podsumowania i rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany w późniejszym terminie. 

Wykonanie: Dan-net