• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”


ZADANIE KONKURSOWE:
Uczestnik Konkursu wykonuje pracę plastyczną w formacie A3 (dwuwymiarową), w dowolnej technice, obrazującą sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
TERMIN SKŁADANIA PRAC:    29 MARZEC 2021R.
Klasy I-III prace wraz z podpisanymi przez rodziców zgodami przynoszą do wychowawców.
Natomiast klasy IV-VIII dostarczają zapakowane  i opisane prace oraz zgody do szkoły i zostawiają je w przedsionku.
Zgody dla klas I-III u wychowawców.
Zgody dla klas IV-VIII do pobrania na stronie szkoły/zakładka konkursy/ lub w szkole przy wejściu.
ZAPRASZAMY

Pobierz Formularz zgłoszeniowy

Pobierz Informacja na temat danych osobowych i ich przetwarzania

Pobierz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Wykonanie: Dan-net