• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

 „KARTKA WIELKANOCNA”
dla szkoły podstawowej

Organizatorem konkursu jest Senator RP Adam Bielan, prowadzący Biuro Senatorskie przy ul. Rynek 9, 26-600 Radom

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
- temat pracy konkursowej–kartka wielkanocna. Prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tradycji religijnej;
- rozmiar–A4 (maksymalny);
- technika–dowolna(rysunek, malarstwo, collage, grafika, wycinanka, wyklejanka).

Termin składania prac: 13 marzec 2019 r.

Miejsce składania prac: wychowawcy, p.R.Jędrasek, p.A.Styczyńska.

ZAPRASZAMY!

Wykonanie: Dan-net