• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

 „Moje spotkania z Puszczą” XXVIII edycja 2018
DLA UCZNIÓW KLAS OD I DO VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLAS III GIMNAZJUM
„PUSZCZA KOZIENICKA  ŚWIADKIEM WALK O NIEPODLEGŁĄ”

fotografia
- pojedyncze fotografie - format winien wynosić  15 x 21 cm
- zestaw fotografii (4szt.) - format min. 13 x 18 cm   (prosimy nie spinać fotografii i nie naklejać ich na brystol oraz nie opisywać fotografii długopisem)

plastyka
- prace nie przekraczające formatu A3 winny być wykonane trwałą techniką (np. kredki, farby, ołówek, węgiel – niedopuszczalne wyklejanki)  i dostarczone w płaskim, usztywnionym opakowaniu.
Prace dostarczone w postaci rulonu nie będą oceniane.

literatura
- maksymalnie cztery strony formatu A4 (poezja, proza, opowiadanie)                     
- wydruk  komputerowy lub staranny rękopis

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 17 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: WYCHOWAWCY, P.R.JĘDRASEK, P.A.STYCZYŃSKA.
ZAPRASZAMY!

Wykonanie: Dan-net