• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina

mgr Danuta Fałek

Zajęcia rozwijające - szachy

IIb

1

mgr Monika Bernacik

Zajęcia rozwijające z j. polskiego

Vb

6

mgr Agnieszka Rygiel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

VIabc

7

mgr Mariola Nowakowska

Zajęcia rozwijające z j. polskiego

VIa

7

mgr Waldemar Langa

Komputerowe zajęcia doskonalące

VIa, VIc

7

mgr Agnieszka Babańca

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

VIII

7

mgr Anna Rutka

Zajęcia rozwijające kreatywne pisanie

VIIIa

7

mgr Agnieszka Rygiel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

VIIa

8

mgr Waldemar Langa

Komputerowe zajęcia doskonalące

VIIa

8

mgr Marek Karsznia

Zajęcia rozwijające z fizyki

VIIa, VIIb

8

mgr Agnieszka Babańca

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

VIIb

8

Wykonanie: Dan-net