• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina

mgr Karolina Matejszczak

Zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu retoryki i recytacji

Va

1

mgr Elżbieta Mazur

Zajęcia rozwijające – koło matematyczne

IIIa

1

mgr Elżbieta Mazur

Gromada zuchowa

IIIa

6

mgr Danuta Siembor

Zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne

IIIb

6

mgr Monika Bernacik

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Va, b, c

7

mgr Łukasz Wiraszka

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

IVa

7

mgr Tomasz Krekora

SKS w ramach projektu Ministra Sportu

Wszystkie klasy

8

mgr Tomasz Krekora

SKS w ramach projektu Ministra Sportu

Wszystkie klasy

8

Wykonanie: Dan-net