• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina

mgr Danuta Siembor

Zajęcia rozwijające z matematyki

Ib

1

mgr Renata Maj

Konsultacje z edukacji polonistycznej i matematycznej

Ia

5

mgr Agnieszka Rygiel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

VIIb

8/ co drugi tydzień

mgr Tomasz Krekora

SKS 2019

V-VI

6

mgr Monika Dąbrowska

Zajęcia rozwijające plastyczno-techniczne

IIa

6

mgr Agnieszka Rygiel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

IVa/ 2 tyg.

7

mgr Karolina Matejszczak

Teatrzyk szkolny „Zamaskowani”

VIb, VIc

7

mgr Patrycja Zawadzak

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

VII

8/ co drugi tydzień

mgr Patrycja Zawadzak

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

VIII

8/ co drugi tydzień

mgr Agnieszka Babańca

Zajęcia rozwijające z matematyki

VIIb

8

Wykonanie: Dan-net