• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe - rok szkolny 2020/21

PONIEDZIAŁEK

Imię i nazwisko
prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina
lekcyjna

Irena Cieloch

Zajęcia rozwijające z techniki

6c

1

Grażyna Kalembkiewicz

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

4a, 4b

1

Damian Kęska

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

4a, 4b

1

Anna Karsznia

Zajęcia rozwijające plastyczno-techniczne

1a

2

Klaudia Ambroszczyk

Zajęcia rozwijające

IIIb

5

 

 

 

 

Anna Karsznia

Zajęcia rozwijające plastyczno-techniczne

1b

6

Klaudia Ambroszczyk

Zajęcia wyrównawcze

IIIa, IIIb

6

Irena Cieloch

Zajęcia rozwijające z informatyki

6b

6

Patrycja Zawadzak

Zajęcia rozwijające z matematyki

6a, 6b, 6c

7

Danuta Janiga-Witkowska

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. angielskiego

6a, 6b, 6c

7

Łukasz Wiraszka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Klasy 4 i 5 na przemian co 2 tygodnie

7

Grażyna Kalembkiewicz

Zajęcia rozwijające z geografii

6c

7

Patrycja Zawadzak

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

8a

8

Agnieszka Rygiel

Zajęcia rozwijające z j. polskiego

8b

8

Waldemar Langa

Zajęcia rozwijające z informatyki

8b

8

Łukasz Wiraszka

Zajęcia rozwijające z matematyki

Klasy 7

8

Renata Strzałkowska -Jędrasek

Zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne

Klasy 7

8

Damian Kęska

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

7c

9

WTOREK

Imię i nazwisko
prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina
lekcyjna

Damian Kęska

Zajęcia rozwijające z język angielski

7c

0

Katarzyna Korzeń

Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia terapeutyczne
Zajęcia terapeutyczne

IV a
II a
VIII b

1tyg
1tyg
1tyg

Monika Dąbrowska

Zajęcia rozwijające

Kl 3a

1

Mariola Nowakowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

5a

1

Damian Kęska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

7b

1

Monika Rodakowska

Zajęcia w ramach programu MegaMisja

Grupa uczniów z kl. IIIb

6

Renata Maj

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

II a, II b

6

Grażyna Kalembkiewicz

Zajęcia rozwijające z geografii

Klasy 8

7

Damian Kęska

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

7c i 8b

8

Waldemar Langa

Zajęcia rozwijające z informatyki

7a i 7c

8

Anna Szczypińska

Zajęcia rozwijające z biologii 

7a, 7c

15.30-16.00

ŚRODA

Imię i nazwisko
prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina
lekcyjna

Katarzyna Korzeń

Zajęcia terapeutyczne
Zajęcia terapeutyczne
Zajęcia terapeutyczne
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

VIi c
V a
IV b
VI c

1tyg
1 co 2 tyg
1 co 2 tyg
1 tyg

Łukasz Wiraszka

Zajęcia rozwijające z matematyki

8b

1

Monika Dąbrowska

Zajęcia rozwijające

IIIa

1

Klaudia Ambroszczyk

Zajęcia rozwijające

IIIa

1

Patrycja Zawadzak

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

8b

1

Grażyna Kalembkiewicz

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

6a i 6b

1

Renata Maj

zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne

II a

5

Danuta Janiga-Witkowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

6b i 6c

7

Damian Kęska

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. angielskiego

Klasy 4

7

Karolina Matejszczak

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego

6a, 6b, 6c

7

Karolina Matejszczak

Teatr

Klasy 4-8

7

Karolina Matejszczak

Zajęcia rozwijające
ZAJĘCIA TEATRALNE

7a,7b,7c

8

Łukasz Wiraszka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

7b i 7c

8

Damian Kęska

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

7a

8

Tomasz Kubiak

Zajęcia instrumentalno - wokalne

Klasy 4-8

14:25-15:55

CZWARTEK

Imię i nazwisko
prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina
lekcyjna

Marek Karsznia

Zajęcia wyrównawcze z  fizyki

8a i 8b

0

Danuta Janiga-Witkowska

Zajęcia wyrównawcze

7a

0

Damian Kęska

Zajęcia wyrównawcze

Klasy 8

0

Katarzyna Korzeń

Zajęcia terapeutyczne

VI c

1 co 2 tyg

Grażyna Kalembkiewicz

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

6c

1

Danuta Siembor

Zajęcia rozwijające

IIb

5

Patrycja Zawadzak

Zajęcia rozwijające z matematyki

Klasy 4

7

Grażyna Kalembkiewicz

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

6a, 6b, 6c

7

Danuta Janiga -Witkowska

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

6b i 6c

7

Bernadeta Basaj

Zajęcia rozwijające filmowo-historyczne

6b

7

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

7a i 7c

8

Damian Kęska

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

7c i 8b

8

Grażyna Kalembkiewicz

Zajęcia rozwijające z geografii

7a, 7b, 7c

8

PIĄTEK

Imię i nazwisko
prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina
lekcyjna

Danuta Janiga-Witkowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

7a

0

Anna Rutka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego

Klasy 4

6

Łukasz Wiraszka

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

7a

7

Agnieszka Rygiel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Klasa 7 /co drugi tydz.
i klasa  8/co drugi tydzień

7

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

8a i 8b

7

Iwona Dziadosz - Sienkiewicz

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii

klasy 8

8

Damian Kęska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Klasy 8

9

Poniedziałek - rok szkolny 2019/2020

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina

mgr Irena Cieloch

Zajęcia rozwijające z zakresu ruchu drogowego

IVa

1

mgr Renata Maj

Zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne

Ia

1

mgr Elżbieta Mazur

Zajęcia rozwijające „Grajmy w szachy”

IIIa

2

mgr Danuta Fałek

Zajęcia rozwijające - szachy

IIIb

6

mgr Monika Rodakowska

Zajęcia w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Ia, Ib

6

mgr Agata Styczyńska

Zajęcia rozwijające muzyczno -plastyczne

VIb

6

mgr Renata Strzałkowska - Jędrasek

Zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne

VIc

6

mgr Monika Bernacik

Zajęcia rozwijające z j. polskiego

Vc

7

mgr Monika Bernacik

Zajęcia rozwijające z j. polskiego

VIIb

8

mgr Anna Rurka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego

VIIIa

8

Wtorek- rok szkolny 2019/2020

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina

mgr Danuta Fałek

Zajęcia rozwijające - szachy

IIb

1

mgr Monika Bernacik

Zajęcia rozwijające z j. polskiego

Vb

6

mgr Agnieszka Rygiel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

VIabc

7

mgr Mariola Nowakowska

Zajęcia rozwijające z j. polskiego

VIa

7

mgr Waldemar Langa

Komputerowe zajęcia doskonalące

VIa, VIc

7

mgr Agnieszka Babańca

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

VIII

7

mgr Anna Rutka

Zajęcia rozwijające kreatywne pisanie

VIIIa

7

mgr Agnieszka Rygiel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

VIIa

8

mgr Waldemar Langa

Komputerowe zajęcia doskonalące

VIIa

8

mgr Marek Karsznia

Zajęcia rozwijające z fizyki

VIIa, VIIb

8

mgr Agnieszka Babańca

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

VIIb

8

Środa- rok szkolny 2019/2020

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina

mgr Karolina Matejszczak

Zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu retoryki i recytacji

Va

1

mgr Elżbieta Mazur

Zajęcia rozwijające – koło matematyczne

IIIa

1

mgr Elżbieta Mazur

Gromada zuchowa

IIIa

6

mgr Danuta Siembor

Zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne

IIIb

6

mgr Monika Bernacik

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Va, b, c

7

mgr Łukasz Wiraszka

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

IVa

7

mgr Tomasz Krekora

SKS w ramach projektu Ministra Sportu

Wszystkie klasy

8

mgr Tomasz Krekora

SKS w ramach projektu Ministra Sportu

Wszystkie klasy

8

Czwartek- rok szkolny 2019/2020

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina

mgr Danuta Siembor

Zajęcia rozwijające z matematyki

Ib

1

mgr Renata Maj

Konsultacje z edukacji polonistycznej i matematycznej

Ia

5

mgr Agnieszka Rygiel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

VIIb

8/ co drugi tydzień

mgr Tomasz Krekora

SKS 2019

V-VI

6

mgr Monika Dąbrowska

Zajęcia rozwijające plastyczno-techniczne

IIa

6

mgr Agnieszka Rygiel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

IVa/ 2 tyg.

7

mgr Karolina Matejszczak

Teatrzyk szkolny „Zamaskowani”

VIb, VIc

7

mgr Patrycja Zawadzak

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

VII

8/ co drugi tydzień

mgr Patrycja Zawadzak

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

VIII

8/ co drugi tydzień

mgr Agnieszka Babańca

Zajęcia rozwijające z matematyki

VIIb

8

Piątek- rok szkolny 2019/2020

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina

mgr Anna Szczypińska

Koło biologiczne

VIa

6

mgr Anna Szczypińska

Koło biologiczne

Vb

7

mgr Tomasz Krekora

SKS w ramach projektu Ministra Sportu

V-VIII

7

Wykonanie: Dan-net