• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Wtargnięcie napastników do obiektu

  • Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.
  • Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).
  • Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.
  • Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się  cenne dla służb ratowniczych.
  • Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
  • Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:
   • nie   pozwól   dzieciom   wychodzić   z   pomieszczenia   oraz   wyglądać   przez   drzwi  i okna,
   • nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
  • W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy antyterrorystycznej.

UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.

  • Po zakończeniu akcji:
   • sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek - o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję,
   • nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,
   • prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.

Pobierz PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO

Wykonanie: Dan-net