• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

1. Uczeń, który chce opuścić szkołę wcześniej niż to wynika z jego planu zajęć, musi przedstawić wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi pisemne zwolnienie od rodziców.
2. W przypadku nieprzewidzianej sytuacji, w której rodzic chce zwolnić wcześniej dziecko, może to uczynić:
- odbierając dziecko osobiście ze szkoły, zgłasza ten fakt wychowawcy, nauczycielowi
lub w sekretariacie szkoły (wychowawca i nauczyciel potwierdzają zwolnienie
w dzienniku a rodzic podpisem w Zeszycie zwolnień),
- jeżeli rodzic/prawny opiekun nie może przybyć do szkoły po dziecko, a zwalnia je udzielając zgody telefonicznie, wychowawca, nauczyciel lub pracownik w sekretariacie weryfikują rozmówcę. Działania te zapisuje się do Zeszytu zwolnień w sekretariacie.

Wykonanie: Dan-net