• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

W roku szkolnym odbywają się następujące spotkania z rodzicami:

·    zebrania informacyjne,
·    zabrania ogólne – 4 razy w roku,
·   „dni otwarte” – w pierwszy poniedziałek miesiąca, jeśli nie ma w tym miesiącu zebrania ogólnego,
·    zebrania wg potrzeb wychowawcy dotyczące organizacji imprez klasowych,
·    odwiedziny ucznia w domu ( w uzasadnionych przypadkach).

2. W wyjątkowych sytuacjach rodzice uczniów szkoły mają możliwość kontaktu dodatkowego z nauczycielem, jednak po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem terminu spotkania.

3.  Rodzice mają możliwość stałego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami przedmiotu poprzez moduł wiadomości w dzienniku Librus.

4. Spotkania indywidualne prowadzone są w pomieszczeniu bez świadków.

5.  Informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu udziela się WYŁĄCZNIE  na terenie szkoły.
6. Nauczyciel sporządza po zebraniu lub spotkaniu z rodzicami pisemną adnotację w dzienniku zajęć.

 

7.  Nauczyciel nie udziela informacji o uczniu:
·    na ulicy, w sklepie
·    w czasie trwania zajęć
·    podczas pełnienia dyżurów

8.  Nauczyciel nie udziela informacji o uczniu rodzicom pozbawionych praw rodzicielskich
     oraz osobom nie będącym prawnymi opiekunami ucznia.

9. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, wychowawca prosi rodziców o rozmowę poza wyznaczonymi terminami spotkań.

10. Rodzice proszeni  są o podanie numeru kontaktowego, pod którym
najczęściej są dostępni.

11.Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora, organu nadzorującego szkołę.

12. Rodzice wraz z wychowawcami biorą udział w planowaniu życia klasy i szkoły (imprezy klasowe, szkolne, wycieczki)

13. Rodzice mogą kontaktować się ze szkołą po numerami telefonu: (48)  621 – 00 – 16,
(48) 621-01-73.

Wykonanie: Dan-net