• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

14 czerwca 2021 roku odbył się szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii 2021”. Wzięło w nim udział 10 uczniów wytypowanych na podstawie wyników dyktand klasowych, które pisali przez cały rok w ramach projektu „Potyczki z ortografią”.

Realizowany od kilku lat projekt ma na celu podniesienie poziomu poprawności w pisaniu oraz znajomości zasad ortografii. Biorą w nim udział uczniowie klas 4-8, którzy co dwa miesiące otrzymują zestawy wyrazów i wyrażeń z trudnościami ortograficznymi. Poziom zapamiętania poprawnego zapisu weryfikują, pisząc krótkie dyktanda klasowe tzw. pięciominutówki. Uczniowie, którzy wykażą się najlepszą znajomością ortografii, biorą udział w odbywającym się pod koniec roku szkolnego konkursie.

Miło nam poinformować, że w tym roku tytuł „Mistrza ortografii” zdobyła Maja Pochylska z kl. 6a. Drugie miejsce zajęła Zuzanna Fryszkiewicz z kl. 7c, a trzecie Zuzanna Kęska z kl. 6c. Serdecznie gratulujemy!

Organizatorki konkursu
Karolina Matejszczak
Anna Rutka

Wykonanie: Dan-net