• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej (25 uczniów) w lutym realizowali hasło tygodnia "Bezpieczny Internet”. Podczas całego tygodnia odbyły się pogadanki, odgrywane były scenki dramowe, realizowane działania plastyczne. Podczas zajęć uczniowie zapoznani zostali z zagrożeniami związanymi z Internetem oraz bezpieczeństwem w kontaktach z innymi użytkownikami,

poruszony został również problem fonoholizmu (wykorzystane zostały scenariusze ze strony cyfrowo bezpieczni.pl) . Uczniowie układali hasła promujące bezpieczeństwo w sieci, rysowali plakaty.

 

Wykonanie: Dan-net