Pomimo trudnego czasu pandemii, postanowiliśmy jako szkoła włączyć się do Ogólnopolskiej akcji MEN # SzkołaPamięta.

Celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

W minionych latach szkolny wolontariat organizował cykliczne akcję : "Znicz, pamiętajmy o zmarłych”. Każda klasa wraz z wychowawcami porządkowała groby, zapalała znicze dla  tych  o których zapomniano. Odwiedzaliśmy nagrobki osób zasłużonych dla naszej małej ojczyzny. Niestety upływ czasu  zniszczył  niektóre grobowce. Postanowiliśmy zorganizować kwestę na odbudowę grobowca Lewandowiczów. W dniach 1 i 2 listopada 2018 r. nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko przy współpracy z księdzem kanonikiem Augustynem Rymarczykiem, proboszczem tutejszej parafii, przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na renowację grobowca Janiny i Józefa Lewandowiczów, rodziców Anny Lewandowicz PS. „Hania”. Grób wymagał natychmiastowej odbudowy ze względu na fatalny stan techniczny, ponieważ za kilka lat miejsce pochówku rodziców naszej lokalnej bohaterki zniszczałoby i zostało zapomniane. Zachęcona dobrym efektem przeprowadzonej kwesty społeczność szkolna w  listopadzie 2019 roku  zbierała ponownie  fundusze na odnowienie grobu Zofii Sztobryn, założycielki pierwszej szkoły w Garbatce, osoby zasłużonej dla naszej małej ojczyzny. Grób rodziny Sztobrynów, w którym spoczywa Zofia Sztobryn, wymagał pilnych prac renowacyjnych.  

Zdjęcia odnowionych grobowców do obejrzenia w padlecie.

Poniżej zamieszczam i zachęcam do obejrzenia padletu z przeprowadzonej akcji #SzkołaPamięta 2020.
Monika Bernacik

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet