• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Edukacji Narodowej  we wrześniu br. ogłosiło konkurs „Nauczyciel-Wolontariusz Roku” skierowany do nauczycieli. Do udziału zostali zaproszeni pedagodzy, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc innym ludziom, angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Słowem – swoją postawą i zaangażowaniem są wzorem dla uczniów i innych osób.

Z inicjatywy uczniów klasy III B gimnazjum oraz uczniów ze Szkolnego Klubu Wolontariatu została zgłoszona kandydatura pani Moniki Bernacik- opiekuna Samorządu Uczniowskiego i  SKW. Zadaniem głównym uczniów było przygotowanie maksymalnie 90-sekundowego filmu dowolną techniką, w którym zaprezentowany będzie kandydat na „Nauczyciela-Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu. Młodzież pod opieką pani Moniki Rodakowskiej nakręcili film obrazujący zakres działań i ogrom podejmowanych akcji charytatywnych przez panią Monikę Bernacik. Wszyscy z zapałem zaangażowali się w nagranie  i montaż spotu konkursowego.

Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przesłała podziękowania i okolicznościowy dyplom  dla pani Moniki Bernacik.

Serdecznie gratulujemy !

Olga Karaś

Wykonanie: Dan-net