Tradycyjnie już co roku młodzież naszych szkół uczestniczy w turnieju OTWP. 7 marca 2013 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje szkole i gminne. Młodzi „strażacy” z PSP Garbatka rywalizowali w grupie wiekowej szkół podstawowych z uczniami ze szkoły w Bogucinie. Mikołaj Bąk i Kacper Kupis z klasy szóstej zakwalifikowali się do grupy pięciu najlepszych uczniów, którzy reprezentowali gminę Garbatka podczas eliminacji powiatowych w Kozienicach w dniu 15 marca 2013 r. W grupie wiekowej gimnazjum naszą gminę reprezentowali uczniowie PG Garbatka: Jakub Stasiak, Kacper Pyśniak, Agata Baran, Anna Spytek i Weronika Ociesa uczniowie klasy pierwszej. W siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach 15 marca 2013 r. po etapie pisemnym i ustnym eliminacji powiatowych, w którym udział wzięli przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu kozienickiego, nasi uczniowie zajęli wszystkie miejsca na podium w grupie gimnazjum: Jakub Stasiak – miejsce pierwsze, Kacper Pyśniak- miejsce drugie i Anna Spytek – trzecie.

Uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez starostę powiatu kozienickiego p. Janusza Stąpora. Jakub Stasiak 27 kwietnia 2013 r. weźmie udział w eliminacjach wojewódzkich województwa mazowieckiego w Mińsku Mazowieckim – będzie reprezentował powiat kozienicki w grupie wiekowej gimnazjum. Dla Kuby będzie to kolejny wyjazd na eliminacje wojewódzkie – życzymy mu powodzenia.