Korzystajcie z pomocy psychologa szkolnego, gdy:
- macie problemy w relacjach z dzieckiem,
- doświadczacie trudności wychowawczych,
- chcielibyście dowiedzieć się, jak pomóc dziecku w sytuacji trudnej, kryzysowej,
- chcielibyście dowiedzieć się, jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem lub trudnymi emocjami,
- chcielibyście skuteczniej komunikować się z dzieckiem,
- coś w zachowaniu dziecka martwi Was lub niepokoi,
- potrzebujecie wsparcia lub rady w sytuacji trudnej, kryzysowej,
- chcielibyście porozmawiać z kimś, kto Was wysłucha.