Możemy mówić o kilku obszarach rozwoju naszych dzieci, w których nadmierne korzystanie z komputera/Internetu może być poważnym zagrożeniem:

  1. ZDROWIE SOMATYCZNE – problemy ze wzrokiem (podrażnienie błony śluzowej, zaczerwienienie i pieczenie oczu, podwójne widzenie, widzenie za mgłą); obniżenie sprawności ruchowej, wady postawy, usztywnienie partii mięśniowych kręgosłupa, otyłość, nadwyrężenie mięśni nadgarstków.
  1. ROZWÓJ EMOCJONALNY – chodzi tu przede wszystkim o treści, na które nasze dzieci mogą natknąć się w Internecie, a które nie są dostosowane/odpowiednie do ich wieku, np. treści o charakterze seksualnym (albo nawet pornografia). Treści przesiąknięte agresją, przemocą mogą wywoływać u naszych dzieci lęk, przerażenie, a w konsekwencji prowadzić do koszmarów sennych, utraty apetytu, dolegliwości bólowych, nadmiernego apetytu. Tego rodzaju treści na zasadzie modelowania, czyli wzorców agresywnych zachowań, mogą przyczyniać się do wzrostu agresji u dzieci.
  1. ROZWÓJ POZNAWCZY I INTELEKTUALNY – trudności w szkole wywołane zmęczeniem, problemami z koncentracją i myśleniem; opóźnienie rozwoju mowy. Wiele z treści Internetowych, którymi karmią się nasze dzieci (memy, dowcipy, filmiki ośmieszające innych) trudno nazwać mądrymi i sprzyjającymi rozwojowi intelektualnemu.
  1. ROZWÓJ SPOŁECZNY – ograniczenie bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, zubożenie i spłycenie relacji z kolegami i koleżankami, co w dalszej kolejności może prowadzić do zaburzenia zdobywania przez dzieci umiejętności potrzebnych w kontakcie z drugim człowiekiem w rzeczywistości.
  1. ROZWÓJ MORALNY – zagrożeniem dla jego prawidłowego kształtowania się u młodego człowieka są wspomniane wcześniej treści związane z przemocą, pornografią.