• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Większość z nas dorosłych, a tym bardziej naszych dzieci, korzysta z komputera i Internetu.  Jest to narzędzie, które szczególnie w ostatnim czasie stało się istotnym narzędziem do nauki czy pracy. Nadal jednak pozostaje jednym z częstych sposobów spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.  Jak pokazują doświadczenie i obserwacje najbardziej narażone na ryzyko pojawienia się problemów z Internetem (chodzi przede wszystkim o nadużywanie Internetu) mają dzieci:

- nieśmiałe, lękliwe, o niskim poczuciu własnej wartości,
- z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej oraz skłonne do podejmowania ryzyka dla „dreszczyka emocji”,
- z zachowaniami agresywnymi (szczególnie w sytuacji, gdy dziecko miało w sieci kontakt z agresją i grami opartymi na przemocy,
- które nie są zachęcane do aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego i nie posiadają w swoim otoczeniu takich wzorców,
- którym rzadko okazuje się miłość i wsparcie,
- z niedostateczną kontrolą rodziców nad tym, jak dziecko spędza swój czas wolny,
- które czują się mniej związane z kolegami i wolą spędzać czas wolny w domu,
- które mają gorsze wyniki w nauce, doświadczają stresu w szkole oraz mają słabą więź ze szkołą.

W jaki zatem sposób możemy chronić nasze dzieci przed nadmiernym korzystaniem z Internetu i komputera? Badania pokazują, że najbardziej istotnym czynnikiem chroniącym dzieci jest wsparcie ze strony rodziców i opiekunów, a także monitorowanie, sprawdzanie, w jaki sposób dziecko spędza swój czas wolny. Mniej narażone na wspomniane problemy są również dzieci, które aktywnie spędzają czas ze swoimi rodzicami, rozwijają pasje i zainteresowania, mają pozytywną samoocenę, nawiązują pozytywne relacje z innymi, uprawiają aktywność fizyczną.

Warto wykorzystać tę wiedzę. Oto również kilka propozycji, które my jako rodzice możemy wziąć pod uwagę, jeśli chcemy uniknąć problemowego korzystania przez nasze dziecko z komputera i Internetu:

 • Ustalenie, ile czasu dziecko może spędzać przy komputerze czy w Internecie.
 • Sprawdzanie, z jakich gier korzysta dziecko (weryfikacja w systemie PEGI).
 • Korzystanie z opcji „kontroli rodzicielskiej w komputerze/telefonie.
 • Blokada stron nieodpowiednich dla dziecka.
 • Wspólne korzystanie z dzieckiem z Internetu.

Jak my rodzice do tej pory podchodziliśmy do tematu korzystania przez nasze dziecko z komputera/telefonu? Warto zatrzymać się i zweryfikować swoją postawę właśnie teraz, zanim mielibyśmy znacznie trudniejszy problem do rozwiązania w rodzinie.

Na podstawie poradnika „Wspólne kroki w cyberświecie” dr Agnieszki Pisarskiej.

Wykonanie: Dan-net