Logopeda

"Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa".
Juliusz Słowacki

Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2023/2024:

Poniedziałek: 12:45 - 13:40; 14:30 - 15:20
Wtorek: 08:00 - 08:50;  09:00 - 11:15; 12:45 - 15:25
Środa: 12:45 - 14:30
Czwartek: 08:00 - 08:55; 12:45 - 13:35

Godzina dostępności: środa 15:15-16:15

Kim jest logopeda? Czym jest logopedia?

Słowo „logopedia” pochodzi od gr. "logos" – "słowo" i "paideia" – "wychowanie", czyli w wolnym tłumaczeniu logopedia to wychowanie słowa.

Irena Styczek podaje, że logopedia to "nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy i nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty".

Logopeda – zawód medyczny, zajmujący się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju.

Do zadań logopedy szkolnego należą:

 • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
 • diagnozowanie logopedyczne,
 • organizowanie pomocy logopedycznej,
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej, mającej na celu nauczenie prawidłowej artykulacji wszystkich głosek języka polskiego, a także prawidłowego różnicowania dźwięków do siebie podobne,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Szanowni Rodzice, poprawna wymowa Państwa dzieci, zależna jest nie tylko od ćwiczeń prowadzonych w gabinecie logopedycznym. W procesie rozwijania się prawidłowej wymowy, konieczne jest częste i intensywne stymulowanie narządów mownych. Bardzo ważne jest, aby proces usprawniania mowy trwał nie tylko na zajęciach, (które odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie) ale przede wszystkim  CODZIENNIE w domu. Czas pracy w szkole, to zbyt krótki czas, aby można było wykształcić prawidłową wymowę, której ćwiczenia wymagają systematycznych i intensywnych ćwiczeń.

W związku z tym, proponuję Państwu ćwiczenia, które będą wspierać rozwój oraz sprawność artykulatorów. Państwa dziecka. Sprawność aparatu artykulacyjnego jest bardzo ważna dla wyrazistości wypowiedzi. Wymawianiu poszczególnych dźwięków mowy towarzyszy poruszanie się warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy. Ruchy te muszą być bardzo dokładne, tzn. powinny być wykonane w ściśle określony sposób, a także w danym miejscu jamy ustnej. Na przykład przy realizacji głoski ,,s’’ niezbędne jest zbliżenie siekaczy do siebie, co możliwe jest tylko przy prawidłowym zgryzie. Tak więc dla poprawnego artykułowania dźwięków mowy konieczna jest zarówno sprawność, jak i prawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego.

Pobierz Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne. Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

 1. W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci zakwalifikowane przez logopedę oraz posiadające orzeczenie lub opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 2. Czas trwania zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Zajęcia odbywają się w grupach do czterech osób lub indywidualnie (zalecenia w orzeczeniu lub opinii z PPP). Odbywają się według ustalonego planu.
 3. W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe, czyli bez kataru, kaszlu, gorączki lub innych zespołów chorobowych. W przypadku pojawienia się chorego dziecka na zajęciach, logopeda ma prawo do odmówienia terapii.

Regulamin

 • Celem konkursu jest:
 • usprawnianie kompetencji językowych,
 • wspieranie rozwoju mowy,
 • rozwijanie umiejętności werbalnych,
 • dbałość o prawidłową wymowę.
 • Adresatami są uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum.
 • Termin – 30 listopada 2016r.
 • Zadania: wybór wiersza z tzw. łamańcami językowymi, tj. wyrazami trudnymi do wymówienia oraz wyrecytowanie go przed komisją w składzie:

Przewodniczący –  Jolanta Rutka,
Członkowie – Agnieszka Tuma, Aneta Łazuk.

 • Zgłoszenia będą przyjmowane przez  p. Jolantę Rutkę do dn.  23 listopada 2016r.
 • W obu kategoriach przewidziane są nagrody za zajęcie I miejsca.
 • Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu.

Zapraszam do pobrania i przeczytania artykułu o symptomach zaburzeń mowy:

Pobierz artykuł "Symptomy zaburzeń mowy"