"Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa".
Juliusz Słowacki

Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2023/2024:

Poniedziałek: 12:45 - 13:40; 14:30 - 15:20
Wtorek: 08:00 - 08:50;  09:00 - 11:15; 12:45 - 15:25
Środa: 12:45 - 14:30
Czwartek: 08:00 - 08:55; 12:45 - 13:35

Godzina dostępności: środa 15:15-16:15

Kim jest logopeda? Czym jest logopedia?

Słowo „logopedia” pochodzi od gr. "logos" – "słowo" i "paideia" – "wychowanie", czyli w wolnym tłumaczeniu logopedia to wychowanie słowa.

Irena Styczek podaje, że logopedia to "nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy i nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty".

Logopeda – zawód medyczny, zajmujący się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju.

Do zadań logopedy szkolnego należą:

  • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
  • diagnozowanie logopedyczne,
  • organizowanie pomocy logopedycznej,
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej, mającej na celu nauczenie prawidłowej artykulacji wszystkich głosek języka polskiego, a także prawidłowego różnicowania dźwięków do siebie podobne,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.