Szanowni Rodzice, poprawna wymowa Państwa dzieci, zależna jest nie tylko od ćwiczeń prowadzonych w gabinecie logopedycznym. W procesie rozwijania się prawidłowej wymowy, konieczne jest częste i intensywne stymulowanie narządów mownych. Bardzo ważne jest, aby proces usprawniania mowy trwał nie tylko na zajęciach, (które odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie) ale przede wszystkim  CODZIENNIE w domu. Czas pracy w szkole, to zbyt krótki czas, aby można było wykształcić prawidłową wymowę, której ćwiczenia wymagają systematycznych i intensywnych ćwiczeń.

W związku z tym, proponuję Państwu ćwiczenia, które będą wspierać rozwój oraz sprawność artykulatorów. Państwa dziecka. Sprawność aparatu artykulacyjnego jest bardzo ważna dla wyrazistości wypowiedzi. Wymawianiu poszczególnych dźwięków mowy towarzyszy poruszanie się warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy. Ruchy te muszą być bardzo dokładne, tzn. powinny być wykonane w ściśle określony sposób, a także w danym miejscu jamy ustnej. Na przykład przy realizacji głoski ,,s’’ niezbędne jest zbliżenie siekaczy do siebie, co możliwe jest tylko przy prawidłowym zgryzie. Tak więc dla poprawnego artykułowania dźwięków mowy konieczna jest zarówno sprawność, jak i prawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego.

Pobierz Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego