Rok szkolny 2014/2015

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w dniu 20 maja odbyła się lekcja wychowawcza dla uczniów gimnazjum poświęcona obchodom Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania. Przewodnicząca SU Weronika Krakowiak przedstawiła historię powstania telefonów zaufania. Pierwszy na świecie telefon zaufania dla dzieci powstał w 1970 roku w Nowej Zelandii. Już kilka miesięcy później, niezależnie i bez wiedzy o tej inicjatywie, swoje działanie rozpoczął w Warszawie Młodzieżowy Telefon Zaufania. Przez ostatnie 40 lat powstawało wiele lokalnych i ogólnopolskich telefonów zaufania dla dzieci. Niektóre rozwijały się poprzez specjalizację i profesjonalizację oferty pomocowej, inne niestety kończyły swoją działalność. Dziś w Polsce istnieje kilkanaście telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży. Tylko nieliczne z nich są bezpłatne i ogólnodostępne. Fundacja Dzieci Niczyje, która prowadzi dwie linie pomocowe dla dzieci: 116 111 oraz 800 100 100. Codziennie kilkaset młodych osób rozmawia z konsultantami Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Dzielą się tym, co jest dla nich trudne i bolesne, mówią o tym, co ich niepokoi, szukają rozwiązań swoich problemów. Specyfiką tego telefonu jest jego dwoisty charakter: z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni również rolę interwencyjną. Po prelekcji uczniowie otrzymali od pani pedagog ulotki z numerami telefonów zaufania.

W drugiej części odbyło się podsumowanie Tygodnia Życzliwości. Kultura osobista i dobre maniery to cechy, które kształtujemy przez całe życie. Dlatego też konkurs przebiegł wieloetapowo, były to pogadanki na temat savoir vivre , kultury słowa w ramach lekcji wychowawczych, wybierano także klasowego Mistrza Kultury. Młodzież z koła teatralno- profilaktycznego przedstawiła scenki  codziennych przykładów zachowań zgodnych z zasadami dobrego wychowania. Na zakończenie wicedyrektor szkoły pan Andrzej Baracz uroczyście ogłosił werdykt-Mistrzem Kultury Publicznego Gimnazjum została Natalia Gawryołek - uczennica klasy 1b. Serdecznie gratulujemy!

Z inicjatywy Samorządu Szkolnego odbyły się w gimnazjum Mikołajki Szkolne. 5 grudnia odwiedził nas św. Mikołaj w towarzystwie dwóch uroczych Śnieżynek. Wszyscy uczniowie byli bardzo grzeczni i otrzymali słodkie upominki. W radosnej atmosferze młodzież uwieczniła te niecodzienne odwiedziny robiąc zdjęcia z tak znamienitymi gośćmi .Św. Mikołaj nie zapomniał również o nauczycielach i pracownikach obsługi szkoły ofiarując im symboliczne podarunki. Mikołaj obiecał, że wróci ponownie za rok. Każdemu złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, pożegnał się i tajemniczo zniknął.

W dniu 16 października w ramach integracji uczniowskiej Samorząd Szkolny zorganizował na godzinie wychowawczej zabawę taneczna Just Dance. Pokazy prowadziły uczennice Patrycja Strzelecka I Agata Baran.Celem imprezy było pokazanie uczniom gimnazjum jak w miły i zabawny sposób spędzić czas.W dniu 24 października została zorganizowana przez Samorząd Szkolny dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Odbywały się bitwy taneczne, konkurs tańca towarzyskiego. Całość urozmaicały wspólne tance z elementami zumby, których choreografem była uczennica Patrycja Strzelecka z kl.IIIa.Już drugi raz wzięliśmy udział w 2 edycji Ogólnopolskiej Akcji "Samorządy mają głos” Od połowy września mieliśmy okazję zapoznać się z sylwetkami kandydatów i ich programami wyborczymi. W dniu d t.j. 30 września w związku z ogólnopolskim wyborami do SU my również glosowaliśmy na swoich kandydatów.Koleżanki i koledzy zaprezentowali się przed społecznością uczniowską i zostali przyjęci gorącymi brawami. Uczniowie każdej klasy otrzymali karty do głosowania, a nad przebiegiem prawidłowości przebiegu wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie Kamila Adach, Monika Hylińska i Kacper Strzelecki. Wybory otworzył dyrektor Andrzej Baracz, który jako pierwszy oddał swój głos. W wyborach wzięło udział 146 uczniów publicznego gimnazjum.

A oto nowe władze SU:
przewodnicząca-Weronika Krakowiak
zastępca-Dorota Basaj
protokolant-Klaudia Gawryołek
członkowie:Jessica Łyjak, Cezary Pasierbiak

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz samorządności szkolnej!

Cele i zadania  Samorządu Uczniowskiego

  1. Organizacja działalności kulturalno oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
  2. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia.
  3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.
  4. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
  5. Samofinansowanie potrzeb SU poprzez m.in. organizację dyskotek.
  6. Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
  7. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

Pobierz Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego przy Publicznym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Garbatce - Letnisko na rok szkolny 2014/2015