• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Rok szkolny 2020/2021

MIKOŁAJKI SZKOLNE

Pomimo pandemii uczniowie Samorządu Uczniowskiego z okazji Mikołajek przygotowali dla swoich koleżanek i kolegów ze szkoły prezentację mikołajkową oraz nagrali film życzeniami dla nauczycieli i uczniów. Chcieliśmy  w ten niecodzienny sposób uczcić ulubione święto małych i dużych dzieci.

Uczniowie z rożnych klas przysłali zdjęcia, bo przecież  każdy z nas może być ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM.

Opiekun Su
Monika Bernacik

Wyrażamy emocje

Uczniowie klasy 3a potrafią nazywać uczucia i wiedzą, że o uczuciach należy mówić. Wiedzą również, że zdarzają się czasem złe emocje. Podczas jednych z zajęć poznali różne sposoby rozładowywania złych emocji. Jednym z nich jest chowanie złości w Gniotka. Oto efekt samodzielnie wykonanych zabawek. 

Monika Dąbrowska 

Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Wszystko zaczęło się od prezydenta Stanów Zjednoczonych Theodora Roosevelta. Wybrał się on pewnego dnia w 1902 roku na polowanie. W trakcie tej wyprawy postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent nakazał zaopiekować się zwierzątkiem. Zostało ono opatrzone , a po wyzdrowieniu wypuszczone na wolność. Historia ta została opisana w gazecie i zainspirowała producenta zabawek do uszycia pluszowego misia.

W 2002 roku maskotka obchodziła swoje setne urodziny. Dzisiaj  jest jedną z najpopularniejszych zabawek, powiernikiem naszych tajemnic, sukcesów i porażek, towarzyszem snów. 25 listopada 2020 roku dzieci z klas I – III naszej szkoły podczas nauki zdalnej usiadły przed kamerami ze swoimi ulubionymi misiami i pluszakami. Oj, działo się! Uczniowie opowiedzieli o swoich maskotkach, obejrzeli prezentację zaproponowaną przez p. Renatę Strzałkowską –Jędrasek.

Na szczęście wszystkie misie po prezentacji okazały się bardzo grzeczne, w ciszy i skupieniu uczestniczyły w lekcjach. Nasze misie zapraszamy za rok. Mamy nadzieję, że wtedy będą nam towarzyszyć w szkolnych ławkach.

Dzieci z klas I – III przysłały zdjęcia ze swoimi ulubionymi misiami    i pluszakami. Możemy  zobaczyć, jak bardzo są one przez nich kochane.

Danuta Matysiak

 

"Szkoleś" nagradza

Uczniowie nagrodzeni za rozwiązanie krzyżówki z nr 1/2020/2021:
1. Jakub Zawłocki kl. VI c
2. Maja Zawodnik kl. VIII b
3. Wiktoria Węsierska kl. IV a

Prawidłowe rozwiązanie to: LEKTURA

Serdecznie gratulujemy!
Redakcja "Szkolesia"

#SzkołaDoHymnu

Już kolejny rok społeczność uczniowska i nauczyciele włączają się do akcji MEN – "Szkoła do hymnu 2020" czyli wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”.W ten sposób chcemy włączyć się w świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy.

W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii wspólne śpiewanie hymnu odbyło się w formie on-line.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z nagraniem.

#SzkołaPamięta

Pomimo trudnego czasu pandemii, postanowiliśmy jako szkoła włączyć się do Ogólnopolskiej akcji MEN # SzkołaPamięta.

Celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

W minionych latach szkolny wolontariat organizował cykliczne akcję : "Znicz, pamiętajmy o zmarłych”. Każda klasa wraz z wychowawcami porządkowała groby, zapalała znicze dla  tych  o których zapomniano. Odwiedzaliśmy nagrobki osób zasłużonych dla naszej małej ojczyzny. Niestety upływ czasu  zniszczył  niektóre grobowce. Postanowiliśmy zorganizować kwestę na odbudowę grobowca Lewandowiczów. W dniach 1 i 2 listopada 2018 r. nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko przy współpracy z księdzem kanonikiem Augustynem Rymarczykiem, proboszczem tutejszej parafii, przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na renowację grobowca Janiny i Józefa Lewandowiczów, rodziców Anny Lewandowicz PS. „Hania”. Grób wymagał natychmiastowej odbudowy ze względu na fatalny stan techniczny, ponieważ za kilka lat miejsce pochówku rodziców naszej lokalnej bohaterki zniszczałoby i zostało zapomniane. Zachęcona dobrym efektem przeprowadzonej kwesty społeczność szkolna w  listopadzie 2019 roku  zbierała ponownie  fundusze na odnowienie grobu Zofii Sztobryn, założycielki pierwszej szkoły w Garbatce, osoby zasłużonej dla naszej małej ojczyzny. Grób rodziny Sztobrynów, w którym spoczywa Zofia Sztobryn, wymagał pilnych prac renowacyjnych.  

Zdjęcia odnowionych grobowców do obejrzenia w padlecie.

Poniżej zamieszczam i zachęcam do obejrzenia padletu z przeprowadzonej akcji #SzkołaPamięta 2020.
Monika Bernacik

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

UDZIAŁ W PROGRAMIE „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Grbatce-Letnisko w roku szkolnym 2020/2021 bierze udział w programie „Twoje Dane – Twoja Sprawa”.
Organizatorem programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
https://uodo.gov.pl/p/tdts

SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH INICJATYWA EDUKACYJNA SKIEROWANA DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Ogólnopolski program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie, to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane-Twoja sprawa" prowadzonego przez organ ds. ochrony danych osobowych. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 roku pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. W roku szkolnym 2020/2021 Urząd Ochrony Danych Osobowych zrealizuje XI edycję tego programu.

Systemowa edukacja w całej Polsce

Program „Twoje dane-Twoja sprawa" – skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli – jest systemowym projektem edukacyjnym Urzędu Ochrony Danych Osobowych realizowanym na skalę ogólnopolską.

Rocznie przystępuje do niego ponad 300 placówek, które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach. Statystycznie rocznie Program realizuje ok. 3000 nauczycieli oraz 40000 uczniów.

Program „Twoje dane-Twoja sprawa" od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas lekcji, pogadanek oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw.

Dwa etapy realizacji programu Program jest realizowany w dwóch etapach:
- najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy m.in. biorą udział w dwudniowej konferencji szkoleniowo-informacyjnej, podczas której UODO przekazuje im pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą: broszury informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację Programu. Materiały te i informacje są obowiązkowo przekazywane również radom pedagogicznym,
- w kolejnym etapie nauczyciele wiedzę zdobytą podczas szkolenia upowszechniają wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.

Szczegółowe informacje o programie: https://uodo.gov.pI/pl/p/

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE EDUKACYJNYM UODO DLA SZKÓŁ

Urząd Ochrony Danych Osobowych realizuje od 2009 roku ogólno polski program edukacyjny "Twoje dane-Twoja sprawa". Istotą jego działań jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony danych osobowych i prywatności. Program realizowany jest poprzez zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i warsztaty tematyczne.

Jakie są korzyści dla uczniów?
- wykazują się pomysłami, umiejętnościami, talentami plastycznymi, aktorskimi i sportowymi,
- zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne dot. Skutecznej ochrony siebie,
- aktywnie spędzają czas
- uczestniczą w konkursach, zabawach, warsztatach, spotkaniach z ekspertami oraz zajęciach terenowych i in.

Jakie są korzyści dla nauczycieli?
-uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, podczas których uzyskują wsparcie ekspertów i materiały edukacyjne,
- zdobywają wiedzę na temat realizacji obowiązków wynikających z RODO w sektorze oświaty,
- doskonalą umiejętności i warsztat edukatora w zakresie prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami.

Jakie są korzyści dla szkół?
- umożliwia podnoszenie kwalifikacji kadrze,
- promuje szkołę w środowisku lokalnym,
- przyczynia się do podniesienia świadomości uczniów na rzecz zwiększenia ich bezpieczeństwa.

 

Poradnik dla szkół,  dostępny na stronie internetowej UODO pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-poradnik  (załącznik o nazwie "Poradnik dla szkół"),

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października każdego roku obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W dniu tak szczególnym dla Dyrekcji, Nauczycieli, Katechetów oraz wszystkich Pracowników szkoły pragniemy życzyć przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, radości oraz satysfakcji z wykonywanego przez Was zawodu. Dziękujemy za trud i poświęcenie, które okazujecie każdego dnia naszym dzieciom. Jesteśmy bardzo wdzięczni za niełatwą, ale jakże piękną pracę pedagogiczną. Życzymy, by szacunek i zaufanie uczniów oraz rodziców towarzyszyły Wam w tej trudnej przygodzie, w której uczestniczycie każdego dnia.

Z wyrazami szacunku
Rada Rodziców
przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć życzenia dla całego Grona Pedagogicznego i wszystkich pracowników szkoły.

Zawód nauczyciela - to misja. Dzisiejsze czasy nakładają na nauczycieli i wychowawców szczególnie ważne zadanie i ciągłą odpowiedzialność za drugiego człowieka. W znacznym stopniu -To Wy, Drodzy Nauczyciele, macie duży wpływ na to, że każdy z Waszych uczniów stanie się w przyszłości "pełnym wartości człowiekiem". Wiem, że doskonale sobie radzicie z tymi wyzwaniami. Czynicie to Państwo zresztą każdego dnia.

Serdecznie dziękuję pedagogom, pracownikom administracji i obsługi za trud, jaki podejmujecie Państwo, kształtując postawy i osobowość młodego pokolenia.

W tym uroczystym dniu - dniu Waszego święta życzę przede wszystkim zdrowia i wytrwałości, umiejętności odnajdywania w każdej sytuacji magicznego złotego środka, wyznaczania rozsądnych granic i mądrości bezstronnego oceniania oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym i w pracy zawodowej.

Bądźcie przyjaciółmi dzieci i młodzieży, bo tylko przyjaciele budują trwale, mądrze i na lata. W tym szczególnym dniu składam również najserdeczniejsze  życzenia emerytowanym Nauczycielom i Pracownikom szkoły, niech zdrowie,  uśmiech i pogoda ducha nigdy Was nie opuszczają.

Gratuluję wszystkim nagrodzonym  i odznaczonym osobom. Cieszę się razem z Państwem, że tak trudna i odpowiedzialna praca została uhonorowana.

Z wyrazami szacunku – dyrektor Agnieszka Babańca

Wykonanie: Dan-net