Dziecięca Akademia Przyszłości

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.

  • projekt współfinansowany był przez Unie Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • realizowany w roku szkolnym 2012/2013 na terenie województwa mazowieckiego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,

W szkole podstawowej powstały dwie grupy projektowe: I grupa –objęła 21 uczniów klas czwartych i piątych, II grupa 19 uczniów z klas szóstych. W ramach projektu realizowane były zajęcia:

  • z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej – 1 godz. w tygodniu (4 godz. w miesiącu),
  • z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych – 2 godz. w miesiącu,
  • z matematyki, 1 godzina z przyrody (3 godz. w miesiącu),
  • z zakresu języka angielskiego – 1 godz. w tygodniu (4 godz. w miesiącu),
  • z zakresu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego – 3 godz. w miesiącu,
  • sportowo – wychowawcze – 6 godzin w miesiącu.

W trakcie trwania projektu zrealizowano 200 godzin zajęć w każdej z grup. Uczniowie uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Brali udział w zawodach sportowych, wycieczkach wyjazdowych, wyprawach po najbliższej okolicy. Pracowali w pracowni komputerowej, poznając technologię informacyjną i komunikacyjną. Korzystali z wielorakich pomocy ułatwiających poznanie nowych treści, tj.: filmy edukacyjne, programy komputowe, gry dydaktyczne.